top of page

Interim HR & Change 
Management Coach

Tijdelijke noden in een HR departement kunnen om tal van redenen ontstaan zoals tijdskrediet, ontslag, ziekte, meerwerk, projecten, ... Een interim HR manager of consultant kan in dit geval de uitstekende partner zijn om de continuïteit binnen de afdeling en organisatie te borgen en/of tijdelijke vermeerdering van werk op te vangen

Soms is de nood echter van een andere aard en is er een organisatiecoach, change manager of change management coach nodig die de knelpunten in een departement blootlegt op vraag van de organisatie en die vervolgens advies geeft hoe deze knelpunten kunnen verholpen worden. Naast het gegeven advies kan de organisatiecoach het veranderingsproces dat doorgevoerd moet worden ook mee begeleiden. Deze begeleiding omvat dan ook vaak team coaching en individuele coaching van bv leidinggevenden. Bij culturele veranderingsprocessen is het nuttig dat we samen nagaan of Insights Discovery een toegevoegde waarde kan creëren en het veranderingsproces mee kan ondersteunen en duurzamer maken.

Sinjan Solutions helpt u om deze noden in te vullen door het inzetten van professionele en vakkundige consulenten.

change of nature.jpg

Nature changes everyday, so do organisations.

bottom of page