top of page

Coach &

Sociaal bemiddelaar

Welkom op mijn coaching pagina! 


Wat doe ik zoal? Wel, ik help individuen zoals jij (particulier, werknemer, leidinggevende) en teams om te groeien naar een nog beter ontwikkelde versie van jezelf, dit door het reeds aanwezige potentieel vrij te maken, inzicht in jezelf en anderen te verruimen, overtuigingen te herprogrammeren en je te begeleiden naar een grotere zelfsturing. 

Dit bied ik aan in de vorm van individuele coaching, team coaching, en soft skill workshops (o.a. Insights Discovery, communicatie, leiderschap).
 

Bij individuele (1:1) en team coaching, ga ik je begeleiden en ondersteunen bij de reis die je aflegt van waar je bent tot waar je wil zijn, dit op basis van een gelijkwaardige en veilige relatie, en met een afgesproken focus of doel.
De 1:1 coaching kan in de vorm van een standaard coaching traject en in de vorm van een creatief-kunstzinnig coaching traject waarbij er gewerkt wordt met kunstvormen zoals schilderen, tekenen, collages maken, en door het gebruik van natuurelementen tijdens een wandeling.

Indien de coaching te maken heeft met je professionele omgeving, kan je ervoor opteren om de coaching te starten met een Insights Discovery profiel (of workshop), zodat je een bijkomend zicht hebt op je sterktes, communicatiestijl, ontwikkelpunten, eventuele blinde vlekken en meer.

 

De 1:1 coaching gaat normaliter door op mijn adres in Geel. Op jouw verzoek kunnen we hiervan afwijken en de sessie elders laten doorgaan, dit mits betaling van de wettelijke transportvergoeding.
 

Team coaching en workshops worden gewoonlijk georganiseerd in opdracht van de klant (bedrijf) en gaan door bij de klant zelf, of indien gewenst op een door mij voorgestelde locatie.
Workshops kunnen echter ook privaat georganiseerd worden mits er minimaal 4 deelnemers voorgesteld worden. De prijs hiervan is op aanvraag, de locatie bespreekbaar.
 

Mijn persoonlijke missie is om individuen zoals jij, alsook teams en bedrijven, aan te moedigen en te helpen om blijvend te groeien. Dit wil ik samen met jou realiseren op basis van vertrouwen, een constructieve samenwerking, een duidelijke focus en een transparante communicatie.
 

Er bevindt zich een bushalte op 5' wandelen van mijn adres in Geel, en van het treinstation in Geel is een 20' wandelen

 

Wat doet bemiddeling precies?

Wel, wij geloven dat diep onder de verschillen, de tegenstellingen en de conflicten tussen mensen een verbondenheid en eenheid ligt met alles en iedereen. Deze verbondenheid ontdekken we als wij werken vanuit erkenning, acceptatie en liefde.

 

​Wij geloven dat strijd tussen mensen op alle niveaus een weerspiegeling is van dat diepe verlangen naar verbondenheid enerzijds en van het diepe verlangen naar autonomie anderzijds. Ieder mens voor zich is verantwoordelijk voor de wijze waarop hij deze basisverlangens op een evenwichtige wijze nastreeft.

Bemiddeling is een werkkader dat aansluit bij het diepe verlangen van mensen om in gemeenschap en in samenwerking te blijven, ondanks en dankzij hun verschillen.

MEDIV - Mediation Instituut Vlaanderen

Sociale bemiddeling richt zich specifiek op interpersoonlijke relaties en arbeidsrelaties.

Together we create!

teamcoaching.jpg

Make things happen!

individual coaching.jpg

Als je de top behaald hebt, is er altijd weer een nieuwe top. Het bereiken van de top geeft voldoening en geeft een nieuw zicht op de omgeving en de mogelijkheden.

Blijf in beweging, dan is elk probleem oplosbaar.

bottom of page